Välkommen

Välkommen till en livsviktig webbutbildning om stroke, hjärtinfarkt, hjärtstopp samt levnadsvanor. Efter att du genomfört utbildningen på cirka 30 minuter, kan du skriva ut ett utbildningsbevis samt en sammanfattning.

Fortsätt

Online Webbutbildning

Vår kurs är tillgänglig online. Om du har problem med elæringen  kan du ladda ner en offline-version till din lokala dator. Alla filmer i onlineversionen strömmar från VIMEO. Om du inte kan se filmerna, dess möjligt att dina tjänster blockerar detta. Kontakta administratören för mer information.

För att vara med i HLR-rådets utbildningsprojekt.Klikk her


Anmärkning!

Om e-lärande inte fungerar, väljer ett av dessa alternativ:

Internet med hög hastighet

Internet vid normalt hastighet

Internet vid låg hastighet

FAQs Trenger du support

Les mer